Zorg bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen [kwaliteitsstandaard]

Op initiatief van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) is begin 2019 gestart met de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard Zorg bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Namens het KNGF en de NVFG vertegenwoordigt mw. F. (Fenna) Graff de fysiotherapie in de adviesgroep.

In 2021 is de richtlijn naar verwachting opgeleverd.