Hoofd-hals tumoren

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oor en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) is in 2019 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Hoofd-Hals tumoren. Namens het KNGF, NVOF en NVFL vertegenwoordigt mw. dr. C.M. (Caroline) Speksnijder de fysiotherapie in de werkgroep.

In 2021 wordt de richtlijn naar verwachting opgeleverd.  

Gerelateerd 

Hypofarynxcarcinoom (2007) 

Mondholte- en orofarynxcarcinoom (2004)