Kanker en werk (2019)

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde is begin 2015 gestart met de herziening van de richtlijn Kanker en werk. Namens het KNGF heeft dhr. D. (Duncan) Leistra, MSc de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF en de NVFL hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn.

In het achtergronddocument bij deze richtlijn worden 12 uitgangsvragen beantwoord die betrekking hebben op belangrijke aspecten van de relatie tussen kanker en werk. In de richtlijn zijn de aanbevelingen vertaald in een evidence based aanpak voor bedrijfsartsen.

De uitgangsvragen zijn:

Werkhervatting algemeen

 • Welke interventies gericht op werkhervatting biedt de bedrijfsarts mensen met kanker?
 • Wat zijn prognostische factoren voor werkhervatting en arbeidsparticipatie na de diagnose kanker?

Vermoeidheid

 • Hoe stelt de bedrijfsarts bij een werkende na de primaire behandeling van kanker vast of er sprake van vermoeidheid is?
 • Wat is belangrijk bij de differentiaaldiagnose bij een werkende met vermoeidheid tijdens en na de behandeling van kanker?
 • Welke interventies gericht op functioneren biedt de bedrijfsarts voor de behandeling van kankergerelateerde vermoeidheid?

Psychische problemen

 • Hoe stelt de bedrijfsarts bij een werkende tijdens en na de behandeling van kanker vast of er psychische problemen spelen?
 • Wat is belangrijk bij de differentiaaldiagnose bij een werkende met psychische problemen tijdens en na de behandeling van kanker?
 • Welke interventies gericht op functioneren biedt de bedrijfsarts per type psychische problemen?

Cognitieve problemen

 • Hoe stelt de bedrijfsarts bij een werkende na de behandeling van kanker vast of er cognitieve problemen spelen?
 • Wat is belangrijk bij de differentiaaldiagnose bij een werkende met cognitieve problemen na de behandeling van kanker?
 • Welke interventies gericht op functioneren biedt de bedrijfsarts voor de behandeling van cognitieve problemen?

Evaluatie en terugvalpreventie

 • Hoe kan de voortgang of stagnatie van functioneren bij werkenden met kanker op een transparante en aanvaardbare wijze door de bedrijfsarts worden geĆ«valueerd?

Bekijk de volledige richtlijn hier

Je moet inloggen om deze content te bekijken.