Borstkanker (2018)

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging is begin 2015 gestart met de revisie van de richtlijn Borstkanker. Namens het KNGF en de NVFL heeft mw. drs. P. (Petra) Gielink de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF en de NVFL hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn.

De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. Er wordt aangegeven wat in het algemeen de beste zorg is voor de vrouw met (verdenking op) borstkanker of voor hen die voor screening in aanmerking komen. De richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van de screening, diagnostiek, behandeling en nazorg van borstkanker.

In Nederland wordt jaarlijks bij ca. 14.000 vrouwen (en 130 mannen) de diagnose invasieve borstkanker gesteld en bij ongeveer 1.900 een in situ carcinoom. De kans op het krijgen van borstkanker is gedurende het leven van een vrouw 12-13%. Hiermee is borstkanker in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Door vroegdetectie, vooral in het kader van bevolkingsonderzoek, en adjuvante behandeling in aansluiting op locoregionale behandeling is de prognose van vrouwen met borstkanker verbeterd. 

Bekijk de volledige richtlijn hier

Gerelateerd

KNGF Evidence statement Borstkanker

KNGF Factsheet Fysiotherapie voor het bevorderen van fitheid bij kanker

Je moet inloggen om deze content te bekijken.