Ziekte van Parkinson (2020)

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) is begin 2018 gestart met de herziening van de richtlijn ziekte van Parkinson. Namens het KNGF vertegenwoordigt mw. dr. M. (Marlies) van Nimwegen de fysiotherapie in de werkgroep. Eind 2019 hebben het KNGF en NVFG commentaar gegeven op de conceptversie van de richtlijn. In september 2020 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

In 2017 waren 33.500 patiënten met Parkinson en 16.500 patiënten met parkinsonisme onder behandeling van een neuroloog. Verwacht wordt dat de prevalentie de komende jaren fors zal toenemen door de vergrijzing, trends in overleving en industrialisatie. In 2010 is de multidisciplinaire richtlijn ziekte van Parkinson gepubliceerd. Deze richtlijn was toe aan een modulaire herziening. Een aantal modules was verouderd en daarnaast bestond er de wens om nieuwe richtlijnmodules te ontwikkelen.

De richtlijn geeft informatie over:

  • Diagnostiek en klinimetrie
  • Medicamenteuze en geavanceerde behandeling motorische klachten
  • Niet-medicamenteuze behandeling motorische klachten
  • Medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van niet-motorische klachten
  • Psychosociale en maatschappelijke aspecten
  • Overige behandelingen
  • Multidisciplinaire revalidatieprogramma’s bij de ziekte van Parkinson
  • Organisatie van zorg

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

 

U moet inloggen om deze content te bekijken.