Herseninfarct en hersenbloeding (2017)

Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Neurologie is in 2014 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn herseninfarct en hersenbloeding. Namens het KNGF heeft prof. dr. G. (Gert) Kwakkel de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF, de NVFG en de VHVL hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. De richtlijn wordt continu modulair herzien, hierbij is prof. dr. G. (Gert) Kwakkel namens het KNGF betrokken. In juni 2017 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

De richtlijn gaat over de acute opvang, diagnostiek, behandeling, en nazorg van patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding.

De belangrijkste aspecten van de zorg komen in de richtlijn als volgt naar voren:

  • de acute fase: snelle herkenning van een herseninfarct en hersenbloeding, opvang buiten het ziekenhuis, adequate diagnostiek en tijdige behandeling in het ziekenhuis, voorkómen van complicaties en start van secundaire preventie;
  • de revalidatiefase: stimuleren van activiteit, beperken van de gevolgen van een herseninfarct of hersenbloeding, en voorkómen van complicaties. De revalidatiefase start bij opname en kan tot jaren na het herseninfarct of de hersenbloeding voortduren;
  • algemene zorgaspecten: neuropsychologische gevolgen, organisatie van chronische zorg, ondersteuning van patiënten en mantelzorgers.

Bekijk de volledige richtlijn hier

U moet inloggen om deze content te bekijken.