Dwarslaesierevalidatie (2017)

Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen is begin 2015 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Dwarsleasierevalidatie. Namens het KNGF en de NVRF heeft dhr. P. (Peter) Luthart de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF en de NVRF hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In 2018 is de module ‘Goed leren zitten’ herzien. Mw. L.Y. (Lonneke) Vlemmix, MSc heeft namens het KNGF de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep.

Doel van de richtlijn is om aanbevelingen te geven voor in de praktijk ervaren knelpunten en zo te komen tot meer uniforme en beter afgestemde zorgverlening. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een zorgvuldige weging van de laatste wetenschappelijke inzichten, expert opinion en patiëntenvoorkeuren.  In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Pre- en postoperatief beleid bij dwarslaesie patiënten met een decubitus.
  • Medicatiebeleid bij neuropathische pijn bij patiënten met een dwarslaesie.
  • Antistollingsbeleid bij patiënten met een dwarslaesie in de chronische fase.
  • Methode van semen verkrijging bij mannelijke dwarslaesie patiënten met een (toekomstige) kinderwens.
  • Voorlichting en begeleiding rondom seksualiteit bij patiënten met een dwarslaesie.
  • Screening en behandeling van stemmingsproblematiek bij patiënten met een dwarslaesie.
  • Beleid omtrent het onderhouden van een gezonde energiebalans bij patiënten met een dwarslaesie.
  • Preventie van pneumonie bij patiënten met een hoge dwarslaesie.
  • Zorgtraject na de revalidatiefase voor patiënten met een dwarslaesie.
  • Zorg voor oudere patiënten met een dwarslaesie.

De richtlijn ondersteunt zorgprofessionals in hun klinische besluitvorming en biedt transparantie naar patiënten en derden. De richtlijn heeft niet tot doel om het hele zorgproces omvattend te beschrijven. Hiervoor wordt verwezen naar onder andere het handboek Dwarslaesierevalidatie en de Zorgstandaard Dwarslaesie.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

U moet inloggen om deze content te bekijken.