Open onderbeenfractuur (2017)

Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is in 2014 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn open onderbeenfractuur. Namens het KNGF heeft dhr. J. G. Klijnsma de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF, de NVZF en NVRF hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In 2016 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een open onderbeenfractuur. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De handelingen die verricht dienen te worden bij patiënten met een open onderbeenfractuur, voorafgaand aan de komst in het ziekenhuis.
 • Onderzoek en initiële behandeling van patiënten op de spoedeisende hulp met een open onderbeenfractuur.
 • Het wondtoilet (debridement) bij patiënten met een open onderbeenfractuur, ter voorkoming van complicaties en infecties.
 • De tijdelijke wondverzorging van de weke delen bij patiënten met een open onderbeenfractuur.
 • De operatieve behandeltechnieken van een open onderbeenfractuur door middel van een pen of plaat (interne fixatie).
 • De effecten van een bottransplantatie (spongiosaplastiek) bij patiënten met een open onderbeenfractuur. 
 • De definitieve reconstructie van het weke delen letsel bij patiënten met een open onderbeenfractuur.
 • De amputatietechnieken bij patiënten met een zeer ernstig onderbeenletsel.
 • De toediening van antibiotica na reconstructie van een open onderbeenfractuur.
 • Oefentherapie ter bevordering van het fysiek functioneren na een open onderbeensfractuur.
 • De organisatie van de zorg rondom patiënten met een open onderbeenfractuur.
 • De communicatie naar patiënten met een open onderbeenfractuur omtrent de behandeling en de gevolgen.

Bekijk de volledige richtlijn hier

U moet inloggen om deze content te bekijken.