Traumatische knieklachten (2020) [NHG-standaard]

Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap is eind 2017 gestart met de herziening van de NHG-Standaard Traumatische Knieklachten Namens het KNGF heeft mw. Dr. N. (Nicky) van Melick de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF en de NVFS hebben commentaar geleverd op de conceptversie van de Standaard.

De NHG-Standaard Traumatische knieklachten geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en verwijzing van patiënten met traumatische knieklachten binnen de huisartsenpraktijk. In de huidige herziening zijn de onderdelen lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek, niet-medicamenteuze behandeling en verwijzing inhoudelijk herzien.

De belangrijkste wijzigingen in deze standaard voor de huisartsen zijn:

  • Overweeg specifieke bewegingstesten toe te voegen aan het lichamelijk onderzoek om een indruk te krijgen van de mate van (in)stabiliteit van de knie.
  • Afwachtend beleid heeft de voorkeur; overweeg verwijzing naar oefentherapie bij geen of onvoldoende verbetering van de klachten na 3-6 weken bij beperkingen in het dagelijkse leven, bij sport en/of werk.
  • De Ottawa knieregel heeft geen expliciete plaats meer in deze versie.
  • De begrippen ‘knie op slot’ en ‘slotverschijnselen’ worden gebruikt conform de NOV-richtlijnen.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

U moet inloggen om deze content te bekijken.