Handartrose

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) is begin 2020 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Handartrose. Namens het KNGF vertegenwoordigt Mevrouw Dr. Els van den Ende de fysiotherapie in de werkgroep. Dhr. Dr. Robbert Wouters fungeert als klankbord.

In 2022 is de richtlijn naar verwachting opgeleverd.