Hallux Valgus

Op initiatief van Nederlandse Orthopaedische Vereniging is half 2019 gestart met de herziening van de richtlijn Hallux Valgus. Namens het KNGF vertegenwoordigt mw. Cocky Hoogeveen de fysiotherapie in de werkgroep.

De richtlijn is naar verwachting in 2021 gereed.

Huidige richtlijn 

Hallux valgus (2015)