Fasciitis plantaris [NHG-behandelrichtlijn]

Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is eind 2019 gestart met de herziening van de NHG-behandelrichtlijn Fasciitis plantaris. Het KNGF heeft knelpunten ingebracht. De NHG-behandelrichtlijn wordt ontwikkeld door het NHG. De verwachting is dat het KNGF commentaar mag geven op de conceptrichtlijn.

In 2021 wordt de richtlijn naar verwachting opgeleverd.