Enkelbandletsel (2021) [NHG-standaard]

Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is eind 2019 gestart met de herziening van de richtlijn Enkelbandletsel (2012). In februari 2021 heeft het KNGF commentaar gegeven op de conceptrichtlijn (Bart van der Wiel, Jos Vreeken, Stein van den Heuvel).

In deze NHG-richtlijn worden verschillende begrippen onder enkelbandletsel genoemd, namelijk: Enkeldistorsie, Mild enkelbandletsel, Matig tot ernstig enkelbandletsel en Chronische enkelinstabiliteit. Enkeldistorsie is een acuut traumatisch enkelletsel als gevolg van een zwikletsel en betreft doorgaans een inversietrauma van de achtervoet of gecombineerde plantairflexie en adductie van de voorvoet. Hierbij kan een (partiële) ruptuur ontstaan van het laterale bandcomplex. Mediale enkeldistorsies (zeer zeldzaam) zijn het gevolg van geforceerde eversie en dorsaalflexie van de enkel. Mild enkelbandletsel zijn kortdurende, milde klachten na een enkeldistorsie zonder gevolgen voor de stabiliteit van de enkel. Waarschijnlijk is er sprake van lichte schade aan de ligamentaire structuren. Matig tot ernstig enkelbandletsel zijn matige tot ernstige klachten na een enkeldistorsie, met subacute hematoomvorming en/of kort- of langdurende instabiliteitsklachten. Hierbij is er een hoge verdenking op een partiële of complete ruptuur van het laterale bandcomplex. Chronische enkelinstabiliteit zijn klachten van door de enkel zakken (giving way), recidiverende enkeldistorsies of een gevoel van instabiliteit bij een voorgeschiedenis van ten minste 1 enkeldistorsie langer dan een jaar geleden die gepaard ging met significante klachten van onder andere pijn en zwelling.

In Nederland ontstaan de meeste enkelblessures tijdens voetbal, gevolgd door hardlopen en volleybal. Enkelbandletsel komt het meeste voor bij de jongste groep sporters (≤ 17 jaar) en het ongevalsmechanisme is in de meerderheid van de gevallen vallen en verstappen/verzwikken, of door direct contact met een andere sporter.

Deze richtlijn is geschreven voor huisartsen.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

U moet inloggen om deze content te bekijken.