Anterieure kniepijn bij sporters (2022)

Op initiatief van de Vereniging voor Sportgeneeskunde is in 2019 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Anterieure kniepijn bij sporters. Namens het KNGF en de NVFS vertegenwoordigde Dr. M. van Ark en MSc. M.J. Ophey de fysiotherapie in de werkgroep. In juli 2021 heeft het KNGF commentaar gegeven op de conceptrichtlijn (Nicky van Melick en Stein van der Heuvel). Begin december 2021 is het KNGF gevraagd de definitieve versie van de richtlijn, waarin onze commentaren naar tevredenheid zijn verwerkt, te autoriseren. Eind december 2021 is de richtlijn Anterieure kniepijn bij sporters geautoriseerd door het KNGF.

Anterieure kniepijn behelst meerdere diagnoses, waarbij in deze richtlijn de diagnoses patella tendinopathie (PT) en patellofemorale pijn (PFP) centraal staan. In deze richtlijn wordt aangesloten bij de internationale definitie voor PFP volgens Crossley, 2016. Het belangrijkste criterium dat nodig is om PFP te definiëren, is pijn rondom of achter de patella, die wordt verergerd door ten minste één activiteit die het patellofemorale gewricht belast tijdens het dragen van het lichaamsgewicht met een gebogen knie (bijvoorbeeld hurken, traplopen, joggen/rennen, springen/springen). Aanvullende (niet -essentiële) criteria zijn a) crepiteren of knarsend gevoel afkomstig van de patellofemorale gewricht tijdens knieflexiebewegingen b) gevoeligheid bij palpatie van patellafacet c) lichte hydrops d) pijn bij zitten, opstaan bij zitten of het strekken van de knie na zitten. Verder mag er geen sprake zijn van andere pathologieen die de klachten kan verklaren. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Patella tendinopathie:

  • Diagnostiek.
  • Conservatieve behandeling.
  • Medicamenteuze behandeling en injectietherapie.
  • Chirurgische behandeling (open chirurgie).

Patellofemorale pijn:

  • Conservatieve behandeling.
  • Medicamenteuze behandeling en injectietherapie.
  • Chirurgische behandeling (open chirurgie).

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met anterieure kniepijn, in het bijzonder patella tendinopathie en patellofemorale pijn, waaronder (sport)fysiotherapeuten. De richtlijn beoogt richting te geven aan de dagelijkse zorgpraktijk in de eerste en tweede lijn. Doelen zijn een hogere kwaliteit en meer uniformiteit in behandelingsstrategie en het optimaliseren van behandeling als dat mogelijk is. Het behalen van bovenstaande doelen moet uiteindelijk leiden tot het overkoepelende doel, namelijk het verminderen van pijn en verbeteren van de functie en activiteitenniveau bij patiënten met patellofemorale pijn en patella tendinopathie door het optimaliseren van de zorg.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

Je moet inloggen om deze content te bekijken.