Acuut lateraal enkelbandletsel (2011)

Op initiatief van het KNGF is in 2008 gestart met de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel. De volgende verenigingen waren betrokken bij de ontwikkeling: Nederlands Genootschap voor Sportmassage, Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Orthopaedische Vereniging, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Nederlandse Vereniging voor Traumatologie, Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie, Vereniging voor Sportgeneeskunde. In 2011 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

Traumatisch enkelletsel komt veel voor. In Nederland zijn er ongeveer 570.000 sportblessures die betrekking hebben op de enkel. Hiervan wordt circa de helft medisch behandeld en 40% van deze letsels resulteert in een blijvende instabiliteit.

De multidisciplinaire ketenzorgrichtlijn enkelletsel richt zich op het acuut enkelletsel waarbij een indeling in acute klachten versus restklachten wordt aangehouden. Restklachten worden gedefinieerd als functionele instabiliteit en/of persisterende pijn langer dan zes maanden. De richtlijn richt zich op de zorg binnen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. De richtlijn geeft aanbevelingen over de diagnostiek, verwijzing en behandeling van patiënten met acuut lateraal enkelbandletsel en kan worden gebruikt bij het geven van voorlichting aan patiënten.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

U moet inloggen om deze content te bekijken.