Vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen (2013)

Op initiatief van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid is in 2010 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen. Namens het KNGF heeft mw. A. Janssen de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF en de NVFK hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn.

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor te vroeg en/of te klein geboren kinderen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Zorgco√∂rdinatie door een zogenaamde casemanager tijdens de nazorg voor een te vroeg en/of te klein geboren kind. De casemanager is in de klinische fase de kinderarts en in de thuissituatie bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg (JGZ) of huisarts
  • Overdracht, samenwerking en afstemming tussen kinderartsen, JGZ en huisartsen en andere disciplines
  • Geestelijke, motorische, psychosociale en lichamelijke functioneren van te vroeg en/of te klein geboren kinderen en de gevolgen voor de ouders

Bekijk de volledige richtlijn hier