Behandeling van kinderen met ernstige obesitas (2020)

Op initiatief van het Nederlands Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is begin 2018 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn 'Behandeling van kinderen met ernstige obesitas'. Namens het KNGF en de NVFK vertegenwoordigde mw. drs. M. Meurs de (kinder-)fysiotherapie in de werkgroep. Het KNGF heeft samen met de NVFK commentaar gegeven op de conceptrichtlijn (Renze van der Kamp, Wendy Scholtes-bos, Marleen Bregman, Lianne Bouwmeester, Femke Driehuis). In het najaar van 2020 is de richtlijn geautoriseerd.

Obesitas is een chronische ziekte die vaak grote impact heeft op de fysieke gezondheid en het psychosociaal functioneren van kinderen op zowel de korte termijn als later in hun leven. Daarom dient passende ondersteuning en zorg beschikbaar te zijn voor de kinderen die het betreft en hun ouders. In Nederland gaat dat om ongeveer 70 duizend kinderen (2- 4%) waarvan ongeveer 12 duizend kinderen (0,5%) ernstige obesitas hebben. Daarnaast heeft ongeveer 14% van de kinderen een verhoogd risico op obesitas omdat zij overgewicht hebben. Gezien de ernst van de ziekte obesitas en de rol van de kinderartsen bij de diagnostiek en behandeling, is een behandelrichtlijn van belang. Dit is de eerste evidence-based NVK-richtlijn op het gebied van behandeling van kinderen met obesitas. 

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is de behandeling van eerste keus voor kinderen met obesitas. Een GLI richt zich op het verminderen van de energie‐inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van gedragsverandering, allen in gezinsverband omdat het kinderen betreft. De GLI dient uitgevoerd te worden binnen een ketenaanpak zoals beschreven in het 'Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas'.

Deze richtlijn is primair bedoeld voor kinderartsen, maar daarnaast is de richtlijn relevant voor huisartsen, verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten kindergeneeskunde, diëtisten, psychologen, (kinder-)fysiotherapeuten, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, chirurgen en internisten. Wanneer er in deze richtlijn fysiotherapeuten genoemd worden, worden hiermee verschillende typen therapeuten bedoeld met de benodigde competenties om met kinderen te kunnen werken. Dit zullen veelal kinderfysiotherapeuten zijn. 

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden

Je moet inloggen om deze content te bekijken.