Veilig omgaan met cytostatica (2015) [handreiking]

Op initiatief van IKNL is in 2013 gestart met de herziening van de handreiking veilig omgaan met Cytostatica. Namens het KNGF heeft dhr. T.H. (Theo) Ruitenbeek de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF heeft commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In augustus 2015 heeft het KNGF de handreiking geautoriseerd.

In de dagelijkse praktijk zijn er veel vragen over de juiste manier van omgaan met de mogelijkheid van onbedoeld contact en besmetting met cytostatica. De werkgroep wil met deze handreiking de vragen, onzekerheden en onbekendheid wegnemen met goede toegankelijke informatie. In deze handreiking is gekozen om de wettelijke onderbouwing en gerelateerde documenten van de gebezigde werkbladen waar mogelijk te ontsluiten vanuit de bronnen zelf. Daarmee wordt de actualiteit van deze documenten geborgd.

Deze handreiking is bedoeld om diegene die beroepsmatig binnen een zorgomgeving omgaat met cytostatica of haar gebruikers, de best mogelijke informatie te bieden binnen alle beschikbare documenten en websites. Op eenvoudige wijze beantwoorden we vragen, doen aanbevelingen en bieden werkinstructies om in de dagelijkse routine veilig en zorgvuldig te kunnen werken in een omgeving met cytostatica.

Bekijk de volledige handreiking hier

U moet inloggen om deze content te bekijken.