Osteoporose en fractuurpreventie (2022)

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is in 2019 gestart met de ontwikkeling van de herziening van de richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie. Namens het KNGF en de NVFG vertegenwoordigde Dr. E. Smulders en Dr. L. den Boeft de fysiotherapie in de klankbordgroep. In juli 2021 heeft het KNGF commentaar gegeven op de conceptrichtlijn (Nynke de Vries en Stein van der Heuvel). Begin december 2021 is het KNGF gevraagd de definitieve versie van de richtlijn, waarin onze commentaren naar tevredenheid zijn verwerkt, te autoriseren. Eind december 2021 is de richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie geautoriseerd door het KNGF.

Deze richtlijn gaat over de wijze waarop optimale fractuurpreventie bereikt kan worden bij mannen en vrouwen ≥50 jaar met een verhoogd fractuurrisico. De diagnostiek en behandeling van osteoporose heeft daarbij een belangrijke plaats, echter voor optimale fractuurpreventie is een bredere aanpak noodzakelijk. Deze richtlijn beschrijft de volgende onderwerpen:

  • Identificatie van personen met een verhoogd fractuurrisico;
  • Diagnostisch stappenplan met botdichtheidsmeting, wervelfractuuranalyse en laboratoriumonderzoek;
  • Valrisicobeoordeling en valpreventie;
  • Inname van calcium, vitamine D, vitamine K2 en Magnesium;
  • Beweging bij verhoogd fractuurrisico;
  • Medicatie ter preventie van fracturen bij gebruik van glucocorticoïden;
  • Indicatiestelling voor en behandeling metmedicatie voor fractuurpreventie;
  • Behandeling strategieën voor fractuurpreventie op lange termijn;
  • Randvoorwaarden voor optimale fractuurpreventie.

De richtlijn osteoporose en fractuurpreventie is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken en/of werkzaam zijn bij de zorg voor patiënten met osteoporose en een verhoogd fractuurrisico, waaronder fysiotherapeuten.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

U moet inloggen om deze content te bekijken.