Littekenbreuken (2019)

Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is in 2016 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Littekenbreuken. Namens het KNGF heeft mw. E. (Elske) Berkvens, MSc de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF en de NVZF hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In november 2018 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor volwassen patiënten met één of meerdere littekenbreuken in de voorste buikwand. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De diagnostische waarde van beeldvormend onderzoek
  • Classificatie van littekenbreuken
  • Fysiotherapie voorafgaand aan de operatie
  • Behandelopties voor een littekenbreuk
  • De meest optimale positie voor mesh bij een buikwandreconstructie
  • Materiaal van de mesh bij een schone of gecontamineerde buikwandreconstructie
  • Het sluiten van een littekenbreukpoort
  • Nazorg
  • Wondbehandeling

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

U moet inloggen om deze content te bekijken.