Lipoedeem (2013)

Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie is gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Lipoedeem. Namens het KNGF heeft dhr. A. (Ad) Hendrickx de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep.

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met lipoedeem. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De definitie van lipoedeem
  • De aspecten die vastgesteld moeten worden voor adequate (vroeg)diagnostiek en nacontrole
  • De verschillende behandelingsmogelijkheden
  • De rol van patiëntenverenigingen

Bekijk de volledige richtlijn hier

U moet inloggen om deze content te bekijken.