Sepsis

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is in 2019 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Sepsis. Namens het KNGF en NVZF vertegenwoordigt mw. dr. J. (Juultje) Sommers de fysiotherapie in de werkgroep. Mw. Emily Klooster, MSc heeft zitting in de klankbordgroep.

In 2021 wordt de richtlijn naar verwachting opgeleverd.