Compressiehulpmiddelenzorg (2021) [kwaliteitsstandaard]

Op initiatief van het Zorginstituut Nederland en begeleidt door Vilans is in 2018 gestart met de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard module Compressiehulpmiddelenzorg. Namens het KNGF en NVFL vertegenwoordigden dhr. Joost Boelens en mevrouw M. Verseveld de (oedeem)fysiotherapie in de werkgroep. In december 2020 heeft het KNGF de kwaliteitsstandaard hulpmiddelenzorg Module Compressie hulpmiddelenzorg geautoriseerd.

In de kwaliteitsstandaard hulpmiddelenzorg Module Compressiehulpmiddelenzorg staan de processtappen beschreven die moeten worden doorlopen door de cliënt en de betrokken professional(s) om te komen tot een functioneringsgericht voorschrift voor een compressiehulpmiddel, op basis van een analyse van het huidige en het beoogde functioneren van de cliënt. Het doel is om de cliënt te voorzien van cliëntgerichte, doeltreffende, doelmatige en transparante compressiehulpmiddelenzorg.

Bekijk het volledige document hier

U moet inloggen om deze content te bekijken.