Zorgstandaard Tabaksverslaving (2023)

Op initiatief van de Partnership Stoppen met Roken is in 2022 gestart met de aanpassing en uitbreiding van de Zorgstandaard Tabaksverslaving uit 2019, welke was gebaseerd op de Zorgmodule Stoppen met Roken uit 2009. In oktober 2022 heeft het KNGF commentaar gegeven op de gehele zorgstandaard (Ivar Spin, Wouter van der Linden). In april 2023 heeft het KNGF de definitieve versie van de zorgstandaard geautoriseerd. Uiteindelijk is op 9 mei de zorgstandaard Tabaksverslaving opgenomen in het Register van het Zorginstituut.

Roken vormt een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid. Rookgedrag veroorzaakt in veel gevallen een tabaksverslaving, wat een belangrijke reden is waarom mensen het rookgedrag niet onder controle hebben of niet blijvend kunnen stoppen. Tabaksverslaving wordt tegenwoordig gezien als zelfstandige aandoening, vergelijkbaar met alcoholverslaving en heroïneverslaving.

Roken veroorzaakt (mede) lichamelijke aandoeningen als (long)kanker, hart- en vaataandoeningen en luchtwegaandoeningen zowel bij de roker zelf als bij de meeroker. Ook al rookt het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking niet, toch rookt nog 20% van de Nederlandse volwassenen wél. De gevolgen van roken zijn te voorkomen door te stoppen met roken, waarbij de gezondheidswinst groter is wanneer eerder wordt gestopt met roken. Om te komen tot een effectieve aanpak om rookverslaving tegen te gaan is een samenhangende landelijke aanpak nodig, waaraan zowel de rijks- en lokale overheid, gezondheidszorg, zorgverzekeraars, als de maatschappij bijdragen. De Zorgstandaard Tabaksverslaving beschrijft de rol van de gezondheidszorg. De Zorgstandaard is geschreven voor een ieder die te maken heeft met stoppen met roken, zoals: patiënten, zorgverleners, verzekeraars, bestuurders, beleidsmakers en toezichthouders, dus ook fysiotherapeuten. Fysiotherapeuten hebben een signalerende rol bij de stoppen-met-rokenzorg.  

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze Zorgstandaard vinden.

Je moet inloggen om deze content te bekijken.