Chronische beademing voor volwassenen

Op initiatief van de Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning is eind 2018 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Chronische beademing voor volwassenen. Het KNGF en de VHVL worden uitgenodigd om mee te lezen met conceptversies van de richtlijn.

In 2021 is de richtlijn naar verwachting opgeleverd.