Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) (2016)

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is in 2014 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn diagnostiek en behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit. Namens het KNGF heeft dhr. dr. H. (Harm) Gijsbers de fysiotherapie vertegenwoordigd in de meeleesgroep. Het KNGF en de VHVL hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In juli 2016 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) van de onderste extremiteit. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De manier waarop en door wie de diagnose PAV dient te worden vastgesteld.
  • De behandeling van patiënten met claudicatio intermittens ter verbetering van de loopafstand en de kwaliteit van leven.
  • De behandeling van patiënten met verschillende typen PAV door middel van dotteren of stentplaatsing.
  • De ondersteunende medicamenteuze behandeling van patiënten met PAV na een dotterbehandeling, stentplaatsing of na een omleidingsoperatie (bypassoperatie).
  • De behandeling van kwetsbare ouderen met PAV met kritieke ischemie.
  • De organisatie van de zorg rondom patiënten met PAV.
  • Het informeren van patiënten met PAV ten aanzien van de verschillende behandelopties.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Gerelateerd

Factsheet claudicatio Intermittens

Je moet inloggen om deze content te bekijken.