Hartfalen (2021) [NHG-standaard]

Op initiatief van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) is de richtlijn Hartfalen herzien en gepubliceerd in 2021. Leden van de werkgroep waren huisartsen, een cardioloog en een afvaardiging van de Harteraad. In het najaar van 2020 heeft het KNGF, in afstemming met de VHVL, commentaar gegeven op de conceptversie.

Hartfalen is een klinisch syndroom dat ontstaat door structurele of functionele afwijkingen van het hart, waarbij de pompfunctie is verminderd of alleen met verhoogde intracardiale druk kan worden gehandhaafd. Hartfalen leidt tot aspecifieke klachten (kortademigheid, verminderd inspanningsvermogen, moeheid), die het dagelijks functioneren beperken en in de loop van de tijd toenemen. In 2018 waren er in de Nederlandse huisartsenpraktijk circa 242.300 patiënten bekend met de diagnose ‘hartfalen’. Huisartsen registreerden in 2018 circa 38.000 nieuwe hartfalenpatiënten, iets meer vrouwen dan mannen. De meeste mannen waren 75-84 jaar, de meeste vrouwen ouder dan 85 jaar. Personen ouder dan 55 jaar hebben circa 30% kans om gedurende het leven hartfalen te krijgen. In de praktijk is er sprake van een onderrapportage van hartfalen, met name bij patiënten met COPD en diabetes mellitus type 2.  

Deze standaard is bedoeld voor huisartsen, die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met hartfalen. De standaard richt zich op diagnostiek en behandeling van hartfalen bij volwassenen.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

U moet inloggen om deze content te bekijken.