Ernstig astma (2020)

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) is begin 2018 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Ernstig Astma. Namens het KNGF en de VHVL heeft Dr. Erik Hulzebos de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF en de VHVL (Anne-Loes van der Valk, Alex van ’t Hul en Erik Vunderink hebben eind 2019 commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In voorjaar 2020 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

De richtlijn beschrijft de diagnostiek en behandeling van ernstig astma bij volwassenen. De richtlijn richt zich specifiek op de definitie van ernstig astma, diagnostiek, behandeling, het optimaliseren en controleren van zorg bij ernstig astma en de organisatie van zorg.

De richtlijn bevat een specifieke module gericht op fysiotherapie.

Ernstig astma heeft betrekking op patiënten bij alternatieve diagnoses zijn uitgesloten, co-morbiditeit optimaal is behandeld, uitlokkende factoren zo veel mogelijk zijn verwijderd en therapietrouw en inhalatietechniek zijn geoptimaliseerd. Maar die desondanks slechte controle van hun astma hebben of frequente (≥ 2 per jaar) ernstige astma-aanvallen onder continue gebruik van hoge dosis inhalatiecorticosteroiden gecombineerd met langwerkende bèta-agonisten (LABA), of patiënten die slechts controle van hun astma kunnen bereiken met behulp van toevoegen van systemische corticosteroïden en daarbij risico lopen op ernstige bijwerkingen van de behandeling.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

Je moet inloggen om deze content te bekijken.