Totaalruptuur (2013)

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie is in 2010 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Totaalruptuur. Namens de NVFB heeft mw. dr. P.J. (Petra) Voorham-van der Zalm de bekkenfysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. In 2013 is de richtlijn geautoriseerd.


Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een totaalruptuur. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•    Risicofactoren voor het ontstaan van een totaalruptuur bij de bevalling en interventies die het risico hierop verlagen
•    Onderzoek om defecten van de anale kringspier vast te stellen
•    Methoden voor herstel en de invloed op het risico op incontinentie voor de ontlasting
•    De effectiviteit van bekkenfysiotherapie bij vrouwen met een totaalruptuur
•    Advies aan vrouwen met een totaalruptuur ten aanzien van een volgende bevalling
•    Aanbevelingen indien persisterende klachten bestaan bij vrouwen na behandeling voor een totaalruptuur

Bekijk de volledige richtlijn hier.

U moet inloggen om deze content te bekijken.