Palliatieve zorg voor mensen met COPD (2011)

Op initiatief van Long Alliantie Nederland (LAN) is begin 2008 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn palliatieve zorg voor mensen met COPD. Namens het KNGF heeft dhr. W.J. (Bill) Paterson de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep.

Deze richtlijn richt zich op allerlei problemen die zich kunnen voordoen bij mensen met COPD in de palliatieve fase. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Psychosociale zorg vanwege stemmingsproblemen bij deze pati├źnten
  • Starten met opio├»den (morfine-achtige middelen) bij kortademigheid
  • Behandeling met zuurstoftherapie ter bestrijding van kortademigheid
  • Aanleren van ademhalings- en ontspanningsoefeningen door de fysiotherapeut
  • Invloed van bijkomende ziekten naast de COPD, met name hart- en vaataandoeningen
  • Organisatie van de palliatieve zorg

Bekijk de volledige richtlijn hier

 

Op initiatief van de Long Alliantie Nederland (LAN) en integraal kankercentrum Nederland (IKNL) is eind 2019 gestart met de herziening van de richtlijn Palliatieve zorg bij mensen met COPD uit 2011. Namens het KNGF en VHVL vertegenwoordigt mw. dr. E. (Emmylou) Beekman de fysiotherapie in de werkgroep. Dhr. M. (Martijn) Vooijs, MSc is ook actief betrokken bij dit traject. In 2021 wordt de richtlijn naar verwachting opgeleverd. 

U moet inloggen om deze content te bekijken.