Facio Scapulo Humerale Dystrofie (FSHD) (2018)

Op initiatief van Spierziekten Nederland is in 2015 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn FSHD. Namens het KNGF hebben dhr. Dr. J.J.J. (Jasper) den Boer en mw. D.M. (Daphne) Maas, MSc de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF heeft commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In januari 2018 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

Het doel van de richtlijn is te komen tot een uniform beleid in diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassenen met FSHD.

Centrale vraag: Wat is de optimale strategie voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van pijn bij patiënten met FSHD?

Deze vraag is uitgewerkt in twee deelvragen (zie modules):

  • Wat is de optimale methode voor het vaststellen van pijn, pijntype, pijnintensiteit en lokalisatie van pijn bij patiënten met FSHD?
  • Wat is de optimale behandel- en begeleidingsstrategie voor pijn bij patiënten met FSHD?

Bekijk de volledige richtlijn hier

Gerelateerd

Informatiefilm en brochure Fysiotherapie bij FSHD

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

U moet inloggen om deze content te bekijken.