Prothesezorg (2020) [kwaliteitsstandaard]

Op initiatief van het Zorginstituut Nederland en begeleidt door Vilans is in 2018 gestart met de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard module prothesezorg: arm- en beenprothesen. Namens het KNGF, NVRF en NVZF vertegenwoordigt dhr. dr. R.A. (Ruud) Leijendekkers de fysiotherapie in de werkgroep. Dhr. dr. E.C. (Ermk) Prinsen heeft zitting in de klankbordgroep. In september 2020 heeft het KNGF de kwaliteitsstandaard hulpmiddelenzorg Module Prothesezorg geautoriseerd.

In de kwaliteitsstandaard Module Prothesezorg: arm- en beenprothesen staan de processtappen beschreven die moeten worden doorlopen door de cliënt en de betrokken professional(s) om te komen tot een functioneringsgericht voorschrift voor een prothese, op basis van een analyse van het huidige en het beoogde functioneren van de cliënt. Het doel is om de cliënt te voorzien van cliëntgerichte, doeltreffende, doelmatige en transparante prothesezorg.

U moet inloggen om deze content te bekijken.