Handfracturen (2018)

Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie is in 2016 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Handfracturen. Het KNGF is betrokken geweest in de knelpuntanalyse en heeft commentaar gegeven op de conceptrichtlijn. Mw. H. (Hanneke) Zoutendijk heeft hierbij het KNGF ondersteunt met haar inhoudelijke expertise op dit gebied. De richtlijn is begin 2019 online gekomen.

De richtlijn handfracturen- en luxaties richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor volwassen patiënten met een geïsoleerde fractuur en/of luxatie van de duim, vingers en/of middenhand.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de organisatie van zorg;
  • het klinisch onderzoek en de diagnostiek bij patiënten met een verdenking op handfracturen en/of -luxaties;
  • fracturen en luxaties van de distale phalanx, het DIP-gewricht en de midphalanx;
  • intra-articulaire fracturen en luxaties van het PIP-gewricht;
  • fracturen van de proximale phalanx;
  • intra-articulaire fracturen en luxaties van het MCP-gewricht;
  • fracturen van de metacarpalia; en
  • intra-articulaire fracturen en luxaties van de CMC-gewrichten.

De richtlijn concentreert zich op de zorg voor patiënten met gesloten epifysairschijven en fracturen van de metacarpalia en phalangen van de hand, dan wel intra-articulaire fracturen en/of luxaties van de CMC-, MCP-, PIP- en DIP-gewrichten. Fracturen en luxaties in de hand komen op alle leeftijden en bij alle patiëntenpopulaties veel voor en presenteren zich in een grote verscheidenheid van letsels. Het handletsel in zijn algemeenheid behelst een veel groter kader. Om die reden heeft de werkgroep geacht zich in deze richtlijn te beperken tot bovenstaande letselgroep en met nadruk een aantal bijzondere andere handletsels met geheel eigen knelpunten (bijvoorbeeld bijkomend pees- en/of zenuwletsel) niet in deze richtlijn op te nemen.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

U moet inloggen om deze content te bekijken.