Lichen Planus / Lichen Sclerosus (2021)

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie is in 2018 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Lichen Planus. Namens Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB) vertegenwoordigde C.W.L. (Tine) van den Bos en Drs. M.C. (Mieke) Raadgers de bekkenfysiotherapie in de werkgroep. Het NVFB heeft commentaar gegeven op de concept richtlijn. December 2021 zijn is de richtlijn Lichen Planus geautoriseerd door het KNGF.

Lichen planus (LP) is een inflammatoire aandoening van de huid en/of mucosa. Er is weinig bekend over het voorkomen van LP in Nederland. Vanuit de patiëntenvereniging komt naar voren dat relatief veel patiënten langdurig met klachten rondlopen voordat de juiste diagnose wordt gesteld. De richtlijn geeft aanbevelingen gericht op de inhoud van de bekkenfysiotherapeutische behandeling. Deze behandeling richt zich op klachten die secundair kunnen ontstaan bij LP, zoals seksuele (dys)functie door bekkenhypertonie.

Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met lichen planus. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met lichen planus, zoals dermatologen, gynaecologen, urologen, apothekers, kinderartsen, MDL-artsen, huisartsen, tandartsen, MKA-chirurgen, pathologen, seksuologen,  bekkenfysiotherapeuten, verloskundigen, psychologen, verpleegkundigen en mondhygiënisten.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

U moet inloggen om deze content te bekijken.