Nazorg en revalidatie van intensive care patiënten (2020)

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is eind 2018 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn 'Nazorg en revalidatie van intensive care patiënten'. Namens het KNGF en de NVZF vertegenwoordigt mw. dr. M. (Marike) van der Schaaf de fysiotherapie in de werkgroep en mw. dr. D.S. (Daniela) Dettling participeert in de klankbordgroep. Het KNGF (dr. Juultje Sommers) en de NVZF (msc. Mel Major-Helsoot) hebben medio 2020 commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In oktober 2020 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

Jaarlijks worden in Nederland rond de 80.000 patiënten opgenomen op de Intensive Care (IC) afdeling. Overlevenden van een IC-opname kunnen nog jarenlang gezondheidsproblemen ervaren. De problemen die direct zijn toe te schrijven aan de IC-opname worden sinds 2012 beschreven met de overkoepelende term ‘Post Intensive Care Syndroom’ (PICS). PICS is gedefinieerd als nieuwe of verergerende problemen in het lichamelijke, psychische en/of cognitieve domein, ontstaan na het doormaken van een kritieke ziekte en die blijven bestaan na verblijf op een IC-afdeling.

In 2019 is de ontwikkeling van de richtlijn ‘Nazorg en revalidatie van intensive care patiënten’ gestart. De (losse) module ‘Behandeling van PICS’ maakt onderdeel uit van deze richtlijn en is versneld opgesteld naar aanleiding van de uitbraak van SARS-CoV-2 in 2020. De overige modules van de richtlijn worden op dit moment nog ontwikkeld en zullen op een later moment worden opgenomen in de Richtlijnendatabase.

Uiteindelijk zal de richtlijn uit de volgende modules bestaan:

1. Preventie van PICS (in ontwikkeling)

2. Preventie van PICS-F (in ontwikkeling)

3. Screening op PICS (in ontwikkeling)

4. Behandeling van PICS

5. Organisatie van zorg (in ontwikkeling)

De richtlijn 'Nazorg en revalidatie van intensive care patiënten' is geschreven voor alle leden van beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor (voormalig) IC-patiënten. Natuurlijk kunnen ook andere zorgprofessionals deze richtlijn raadplegen. De richtlijn beschrijft de zorg voor patiënten die langer dan 48 uur een IC-behandeling (hebben) ondergaan en hun naasten. Deze richtlijn richt zich hierbij op de zorg tot en met een jaar na ontslag van de IC.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

U moet inloggen om deze content te bekijken.