Lichen Planus / Lichen Sclerosus

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie is eind 2018 gestart met de herziening van de richtlijnen Lichen Planus en Lichen Sclerosus. Namens het KNGF en de NVFB vertegenwoordigen mw. C.W.L. (Tine) van den Bos en mw. drs. M.C. (Mieke) Raadgers de (bekken)fysiotherapie in de werkgroep.

In 2020 zijn de richtlijnen naar verwachting opgeleverd.