KNGF richtlijnen

KNGF richtlijnen zijn documenten met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke evidentie, met hierbij afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers. Richtlijnen worden ontwikkeld volgens de KNGF-richtlijnenmethodiek, welke jaarlijks geactualiseerd wordt. Het Raamwerk klinimetrie is toegepast op alle bestaande richtlijnen van het KNGF.