Coronaire hartziekten [beweeginterventie]

De KNGF-standaard Beweeginterventie coronaire hartziekten biedt houvast aan de eerstelijns fysiotherapeut bij het opstellen van een beweegprogramma voor coronaire hartpatiënten die moeite hebben met het zelfstandig onderhouden van een actieve leefstijl.

Samengevat

In Nederland vormen hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak, met de coronaire hartziekten als grootste groep. Het beïnvloeden van het risicoprofiel voor hart- en vaatziekten is een van de doelen van hartrevalidatie. Verschillende interventies, waaronder fysieke training, leefstijlprogramma’s en gedragsgeoriënteerde behandelingen, blijken een positief effect te hebben op het risicogedrag.

Vele studies tonen aan dat patiënten met coronaire hartziekten baat hebben bij een fysiek trainingsprogramma en psychosociale begeleiding als het gaat om het beïnvloeden van belangrijke cardiale risicofactoren als inactiviteit, verhoogde bloeddruk en cholesterol, overgewicht, roken en ongezonde voedingsgewoonten. Bovendien kan een multidisciplinair hartrevalidatieprogramma een positief effect hebben op psychosociale factoren als angst en depressie.

Ook de fysiotherapeut kan betrokken zijn bij de behandeling van hartpatiënten: de tweedelijns fysiotherapeut bij de klinische hartrevalidatie (fase 1) en de poliklinische hartrevalidatie (fase 2), de eerstelijns fysiotherapeut bij de nazorg of postrevalidatie (fase 3).

De KNGF-richtlijn Hartrevalidatie en de Richtlijn Hartrevalidatie 2004 van NHS/NVVC zijn behandelrichtlijnen voor de fysiotherapeut in de tweede lijn. De KNGF-standaard Beweeginterventie coronaire hartziekten biedt houvast aan de eerstelijns fysiotherapeut bij het opstellen van een beweegprogramma voor coronaire hartpatiënten die moeite hebben met het zelfstandig onderhouden van een actieve leefstijl.

Het beweegprogramma wordt opgesteld aan de hand van de wensen van de patiënt, de individuele trainingsdoelen en eventuele comorbiditeit, met als mogelijke trainingsdoelen:

  • het ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl
  • het vergroten van het maximale aerobe uithoudingsvermogen
  • het vergroten van de kracht van lokale spiergroepen en het spieruithoudingsvermogen
  • gewichtsvermindering, bestrijden van hoge bloeddruk en verlagen van een verhoogde cholesterolspiegel

Dit kan bereikt worden door:

  • het vergroten van het maximale aerobe uithoudingsvermogen
  • het trainen van lokale spierkracht en spieruithoudingsvermogen
  • beweeg en voedings advies, gericht op afvallen, bestrijden hoge bloeddruk en verlagen cholesterolspiegel
  • functioneel trainen

Het uiteindelijke doel is uitstroom naar het reguliere beweeg- en sportaanbod, dat wil zeggen zelfstandig bewegen zonder supervisie van de fysiotherapeut. Hiervoor zijn uitstroomcriteria opgesteld.

In de bijlage vindt u de KNGF-standaard Beweeginterventie Coronaire hartziekten.

 

Let op! De KNGF-standaard beweeginterventie Coronaire hartziekten komt te vervallen zodra de KNGF-richtlijn hartrevalidatie gereed is!