Artrose [beweeginterventie]

De KNGF-standaard beweeginterventie artrose biedt de fysiotherapeut houvast bij het opstellen van een beweegprogramma voor mensen die moeite hebben met het zelfstandig onderhouden van een actieve leefstijl. Het beweegprogramma sluit goed aan bij de aanbeveling van de KNGF-richtlijn Artrose heup-knie om na een periode van begeleid oefenen mensen te begeleiden naar reguliere beweeg- en sportactiviteiten.

Om bij artrosepatiënten op de lange termijn een actieve leefstijl te laten beklijven, is het van belang dat, de:

  • zelfredzaamheid van de patiënt toeneemt
  • patiënt winst ervaart van het programma
  • winst voor de patiënt persoonlijk relevant en belangrijk is
  • patiënt tevreden is over het bereikte resultaat
  • patiënt plezier in bewegen herwint en/of behoudt
  • patiënt kennis bezit over zijn aandoening
  • toekomstige knelpunten om zelf actief te blijven bij de patiënt bekend zijn en ook eventuele oplossingen en/of manieren om met deze knelpunten om te gaan.

Een beweegprogramma artrose omvat de volgende 3 onderdelen:

  • kennisoverdracht
  • aanleren van vaardigheden om met activiteiten te beginnen
  • bewegen / oefenen

Het uiteindelijke doel is uitstroom naar het reguliere beweeg- en sportaanbod, dat wil zeggen zelfstandig bewegen zonder supervisie van de fysiotherapeut. Hiervoor zijn uitstroomcriteria opgesteld.

In de bijlage vindt u de volledige KNGF-standaard Beweeginterventie Artrose.

U moet inloggen om deze content te bekijken.