Kwetsbare patiënten in de cardiologie: een groeiend fenomeen

Frailty of kwetsbaarheid heeft grote gevolgen voor de prognose en behandeling van ouderen. Ook binnen de cardiologie is meer aandacht nodig voor (de gevolgen van) frailty. Dat bepleit een team van Europese onderzoekers, die een consensusdocument opstelde voor de multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van hart-vaatpatiënten met frailty. In dit referaat lees je hun adviezen.

U moet inloggen om deze content te bekijken.