Wetenschappelijke projecten uitgelicht!

Het KNGF is actief betrokken bij tal van wetenschappelijke projecten op het gebied van de fysiotherapie, met als doel de positie van de fysiotherapie versterken in de wetenschap en de maatschappij. In maart 2022 zijn er interessante ontwikkelingen te melden over projecten rondom eHealth, knie artrose en duurzaam beweeggedrag.

Het DOE-MEE project is van start gegaan. In dit project wordt een methodiek ontwikkeld die zorgprofessionals in de eerstelijns zorgpraktijk ondersteund om meten met eHealth duurzaam te implementeren in de dagelijkse zorgpraktijk. Lees meer.

Het LoaD-project is gefinanceerd en zal in 2022 starten. In dit project wordt onderzocht wat het optimale niveau en de intensiteit van fysieke activiteit is voor elke individuele patiënt met knie artrose. Lees meer.

De BiBoZ-methode is een persoonsgerichte aanpak waarbij de context van cliënten centraal staat bij het stimuleren van duurzaam gezond beweeggedrag. Er worden nu implementatiestrategieen ontwikkeld om deze methodiek toepasbaar te implementeren in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk. Lees meer.