henk-kop--verkl.jpg
12 mei 2020

'Het KNGF zijn we nu eenmaal allemaal'

Nadat de ergste mailstormen van afgelopen week enigszins waren gaan liggen, heb ik 11 uur aan één stuk geslapen. Kapot was ik. Doodmoe van alle vragen, adviezen, suggesties en boze protesten en woedende uithalen van fysiotherapeuten uit het hele land. En ook…onder de indruk van alle schouderklopjes, bedankjes, lof-uitingen en vreugdebetuigingen aan mijn adres.

De emoties volgden elkaar snel op, de afgelopen weken. De negatieve tendens ontstond doordat we als praktijken steeds maar niet voluit aan de slag mochten en doordat Zorgverzekeraars Nederland in veler ogen gewoon treuzelde met helderheid over de compensatieregeling. De positieve ontlading was enorm toen bleek dat we weer mochten opschalen en 86% van onze omzet kunnen terug verwachten.

Tussen dat negatieve en dat positieve hebben de Fysiotherapeuten van Nederland zoals gewoonlijk alles en iedereen uitgemaakt voor alles wat mooi (ja, dat zeker ook!!) en lelijk is, elkaar het betreffende social medium uitgeveegd, felle discussies gevoerd en zeker…..ook uitbundig feest gevierd. Prachtig was de post van Michel Bunder van Fysiofit Zeeland.
Hij bedankte voor al het werk, de standvastigheid, het resultaat en de enorme media-aandacht.Hij hekelde alle (vaak onterechte, maar soms ook best terechte) kritiek en negativiteit.

Iedereen die de moeite neemt om zijn post op de facebookpagina van de Actiegroep Fysiotherapie terug te lezen kan zien dat Michel met nadruk ook de mensen van het KNGF bedankte. Nee, niet zomaar in een bijzinnetje. Hij vroeg om applaus en riep op om nu eindelijk eens de waarde van het KNGF te erkennen.

Ik ben dat hartgrondig met hem eens. Als er een succes te vieren valt dan krijg ik persoonlijke bedankjes. Als er een ernstige misstand moet worden rechtgezet, dan word ik persoonlijk opgeroepen…maar als er iets fout is gegaan dan wordt alleen het KNGF genoemd. En dat terwijl de mensen van het KNGF juist degenen zijn die voor die successen zorgen en misstanden wegnemen. Zij zijn aanspreekpunt voor alle belangrijke instanties en de overheid en zij zorgen dat het geluid van 27.000 fysiotherapeuten en wat we van ze verlangen daar ook duidelijk klinkt. Zij zorgen voor de juiste informatie, zodat anderen zoals ik, hun werk accuraat kunnen doen. Zij doen vaak als laatste het licht uit. Ze staan vaak als eerste weer op. Voor ons allemaal. Dat is het KNGF.

Of zoals Michel het verwoordde op facebook: ‘het KNGF dat zijn we nu eenmaal allemaal’.

Voor mij is het applaus van Michel voor het KNGF dus ook een applaus voor hem zelf.

En nu weer terug naar de realiteit van alle dag. Het wordt razend druk in de fysiotherapie. Niet alleen met 1,5 meter afstand, mondkapjes en het krijgen van de juiste vergoedingen. Maar vooral ook met de uitvoering van het Kostprijsonderzoek:  37 euro in 2021! Da’s de volgende horde. Laten we die in gezamenlijkheid nemen!