guido-kop.jpg
11 maart 2021

Het Grote Zorgdebat: kleine moeite, groot effect

Nederland beweegt massaal. Zeker nu corona ons in de greep houdt lijken we steeds beter te beseffen hoe belangrijk gezond leven is.

En daar hoort veel bewegen bij. Dat is goed nieuws, want hoe meer we bewegen, hoe gezonder we blijven en hoe minder zorgkosten we op termijn hebben.

Ook mensen met een aandoening en voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is, begrijpen dat en willen daarom graag blijven bewegen, maar die aandoening maakt dat vaak moeilijk. Ze hebben dus professionele zorg nodig die hen helpt om beter te bewegen of in ieder geval te kunnen blijven bewegen.

Cruciale zorg

Ik noem dat cruciale professionele zorg. Zorg die voor iedereen bereikbaar moet zijn. Als patiënten die zorg namelijk niet krijgen, dan verergeren hun klachten en dreigt een veel duurdere behandeling in het ziekenhuis. En dan heb ik het nog niet eens over de kosten van hun arbeidsuitval.

Die cruciale zorg wordt nu slechts gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering. En als het al vergoed wordt uit de basisverzekering, dan moeten deze patiënten daarbij de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Voor de vergoeding daarvan zijn ze aangewezen op een steeds duurder wordende en minder dekking biedende aanvullende verzekering.

Door hun aandoening hebben veel van deze patiënten sowieso al een beperkt inkomen en kunnen ze de premie van de aanvullende verzekering niet (meer) betalen. Het gevolg is dat ze deze zorg gaan mijden, net zolang tot de verergering van hun klachten leidt tot ziekenhuisopname. Zo spannen we het paard achter de wagen.

Niet de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Met andere woorden, doordat de zorg die mensen uit het ziekenhuis houdt voor het overgrote deel alleen via de aanvullende verzekering te dekken is, krijgt een steeds toenemend aantal patiënten niet de Juiste Zorg op de Juiste Plek, ondanks het feit dat de overheid dat wel graag wil. Daarbij komt, dat de kosten van de zorg onnodig stijgen omdat deze patiënten alleen nog naar de (uit de basisverzekering vergoede) huisarts en medisch specialist gaan. Zo belemmeren we willens en wetens de zo noodzakelijke substitutie, die de overheid ook graag tot stand wil brengen.

Hoe meer professionele beweeghulp wordt ingezet om ziekenhuisopname te voorkomen, hoe hoger de besparing. Dat betekent dat hulp van professionele zorgverleners bij het laten bewegen en in beweging houden van (kwetsbare) mensen hoog op de politieke agenda’s zou moeten staan bij de komende verkiezingen. Door daarin te investeren en deze zorg voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te maken en te houden, geeft de politiek écht invulling aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek en aan de zo noodzakelijk besparing op de kosten van de gezondheidszorg.

Basisverzekering

Kortom: ik roep de politiek op om ervoor te zorgen dat fysiotherapie voor in ieder geval chronische aandoeningen wordt opgenomen in de basisverzekering. Dat heeft ook nog eens tot gevolg dat de dure aanvullende verzekering goedkoper kan worden, omdat die chronische patiënten daar geen aanspraak meer op hoeven maken. En, zoals uit recent onderzoek van Ecorys blijkt, is fysiotherapie bij het grootste deel van de onderzochte aandoeningen bewezen effectief.  Ook de 22 hoogleraren en 23 lectoren die primair onderzoek doen in het fysiotherapeutisch vakgebied leveren een keur aan bewijsmateriaal voor de effectiviteit van fysiotherapie.

Laten we dus voortmaken met een bewezen effectieve zorgdiscipline, die ook nog enorme besparingen op de kosten van de gezondheidszorg oplevert, toegankelijk en dus betaalbaar maken voor iedereen. Kleine moeite, groot effect.

Guido van Woerkom
Voorzitter KNGF