eelco-eikenaar.jpeg
22 november 2021

‘Het is fijner voor de patiënt om een minder ingrijpende behandeling te krijgen’

‘Aanvullende zorg verder uitgekleed: onbeperkt fysio verzekeren vrijwel onmogelijk’ kopte het AD vorige week.

Het is een patroon dat we al een aantal jaren zien. Uit onderzoek van Zorgweb en Vektis in 2019 bleek al dat het aantal aanvullende polissen dat een (zeer) beperkt aantal behandelingen dekt, toeneemt en het aantal polissen met een uitgebreide dekking juist afneemt. Dat is een zorgelijke ontwikkeling omdat het de toegankelijkheid van de fysiotherapeut onder druk zet. Vooral voor mensen die aangewezen zijn op de fysiotherapeut voor hun dagelijks functioneren.

Maar ook de samenleving ondervind daar nadeel van. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat de fysiotherapeut in veel gevallen patiënten kan behoeden voor zwaardere zorg. Zorg die meer belastend is voor de patiënt en bovendien duurder. Maar dan moet de fysiotherapeut wel goed toegankelijk zijn. De beste manier om daarvoor te zorgen is door de aanspraak in de basisverzekering te verbeteren.

Dat kan ik zelf betogen maar ik kan ook een aantal Kamerleden aan het woord laten. Om te beginnen Joba van den Berg van het CDA. In 2019 is er een voorstel van haar aangenomen om te kijken hoe de aanspraak op fysiotherapie kan worden uitgebreid. Zij zei voor de zomer het volgende: ‘De beroepsvereniging van de fysiotherapeuten heeft net een onderzoek laten doen door Equalis, dat op bepaalde specifieke punten laat zien dat het van de tweede lijn naar de eerste lijn brengen wel effectief is bij onder andere coronair lijden.’ En zij koppelde daaraan meteen de vraag aan Corinne Ellemeet van GroenLinks of zij ook vindt dat hierin stappen moeten worden gezet, ‘zodat de zorg betaalbaar blijft en het duidelijk wordt dat het effect heeft om bepaalde behandelingen juist wel eerstelijns te blijven doen in plaats van te opereren.’

Het antwoord van Corinne Ellemeet was duidelijk: ‘Volgens mij zijn wij het erover eens dat het fijner is voor de patiënt om een minder ingrijpende behandeling te krijgen, en dat is fysiotherapie vaak, vergeleken met bijvoorbeeld allerlei operaties. Het is dus fijn voor de patiënt en het bespaart ook kosten.’

Dat is ook wat we Aukje de Vries van de VVD lieten zien. Zij bracht begin oktober een werkbezoek aan het ziekenhuis NijSmellinghe in Drachten. Daar zijn een aantal fysiotherapeuten bezig met prehabilitatie, de manier om patiënten in conditie te brengen voorafgaand aan een operatie. Waarmee complicaties worden voorkomen, herstel wordt versneld en dus kosten worden bespaard. Het belang van prehabilitatie wordt onder medisch specialisten breed erkend. Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat een betere fitheid leidt tot betere uitkomsten van een behandeling. Nu nog een vergoeding die prehabilitatie breed toegankelijk maakt.

In moderne zorg staat het functioneren van de mens centraal en is deze georganiseerd rondom de hulpvraag van de patiënt. Het is zorg die waar mogelijk erger voorkomt en kosten bespaart. De fysiotherapeut biedt precies die zorg. Gelukkig wordt dat ook steeds breder erkend in de Tweede Kamer en daarbuiten. Daarmee zijn we er nog niet. Woord moet worden omgezet in daad, dat is in ieders belang. Want zoals Tweede Kamerlid Maarten Hijink het samenvat: ‘het hele idee van stepped care wordt tegengehouden door fysiotherapie niet in het pakket te doen. Het is dus de hoogste tijd dat dat wel gaat gebeuren.’