eelco-eikenaar.jpeg
31 augustus 2021

Sprekende verhalen overtuigen

De beste lobby is het verhaal van de fysiotherapeut uit de praktijk. Fysiotherapeuten die vanuit hun hart vertellen over hun vak zijn de beste ambassadeurs. In mijn vorige blog ben ik daar al uitvoerig op ingegaan. Nu het verhaal hoe dat tot succes leidt.

Veel patiënten zijn voor hun herstel van Long-COVID aangewezen op een behandeling bij de fysiotherapeut. Dat die zorg sinds vorig jaar wordt vergoed is dan ook van groot belang. Maar de regeling paste niet helemaal bij de praktijk. Op twee punten bleek de regeling niet te voldoen. Allereerst betrof dat de termijn waarbinnen patiënten zich bij de fysiotherapeut moesten melden: vier maanden. In de praktijk bleek die periode te kort. Daarnaast was na zes maanden een verwijzing door de medisch specialist verplicht om de behandeling voort te mogen zetten. Die gang naar de medisch specialist bleek onnodig complex en veroorzaakte bovendien in veel gevallen een onnodige onderbreking in de behandeling.

Onze inzet was helder. Dit was uiteraard het voortzetten van de regeling herstelzorg. Daarover was  weinig discussie. Het was voor iedereen helder: Long-COVID-patiënten zijn zeer gebaat bij behandeling door de fysiotherapeut. Maar daarnaast was aanpassing van de regeling op twee punten noodzakelijk: verlenging van de termijn waarbinnen patiënten zich moeten melden en verwijzing door de huisarts in plaats van door de medisch specialist.

De signalen waren helder maar om te overtuigen is een compleet beeld nodig. En hoe krijg je dat beeld compleet? Nou, bijvoorbeeld door alle KNGF-leden die Long-COVID-patiënten behandelen te vragen naar hun ervaringen. Ruim 2100 fysiotherapeuten vulden onze enquête in. Dat, gecombineerd met data uit de Landelijke Database Fysiotherapie, gaf een totaalbeeld waar niemand omheen kon. Veel fysiotherapeuten zagen het: patiënten blijven vaak lang tobben met klachten; te lang, in de hoop dat die op een dag vanzelf verdwijnen. Doorverwijzing naar de fysiotherapeut kwam daardoor in de praktijk vaak te laat. Het was helder: die vier maanden was echt te kort.

De verhalen waren sprekend, de data waren helder. Daar kon niemand omheen. Maar hoe gebruik je die gegevens om te overtuigen? Door de resultaten in een vroegtijdig stadium te delen met iedereen die iets te zeggen heeft over de regeling. Bijvoorbeeld met de Tweede Kamer die al eerder tijdens digitale werkbezoeken verhalen uit de praktijk te horen kregen. Maar ook met het Zorginstituut en het ministerie van VWS; de één brengt advies uit en de ander stelt de regeling vast. Een goede regeling is ook in hun belang. Ervaringen uit de praktijk zijn daarbij zeer behulpzaam. Of de enquête doorslaggevend was? We zullen het nooit zeker weten. Hoe dan ook, de regeling werd aangepast.

Een mooi resultaat. Een resultaat waar iedereen die de moeite nam om de enquête in te vullen aan heeft bijgedragen. Iedereen die bereid was verhalen uit de praktijk te delen, hartelijk dank daarvoor. Het motiveert mij en mijn collega’s om op de ingeslagen weg door te gaan. Zoveel mogelijk politici moeten het verhaal van de fysiotherapie horen. Vaak van mij, maar het liefst ook van jullie, want de praktijk overtuigd toch het beste. Dus het zou zomaar kunnen dat ik in de toekomst wederom een beroep op jullie doe.

Eelco Eikenaar
Belangenbehartiger KNGF