henk-kop--verkl.jpg
30 oktober 2020

Blog Henk Jansen.

Als ik het voor het zeggen had…

Maar ik heb het niet alleen voor het zeggen. Gelukkig heeft niemand dat in onze samenleving. We kunnen allemaal om ons heen zien -in andere landen- wat er gebeurt als een deel van een samenleving het voor het zeggen krijgt. Daarom ben ik blij te leven in Nederland-polderland. Daarom ook, koester ik de pluriformiteit van de beroepsgroep waar ik trots deel van uitmaak.

Ik zelf voel met het best thuis in het huis van eenheid, waar elke mening gehoord, gerespecteerd en gesteund wordt als een bloem die mogelijk prachtig gaat bloeien. Dat huis is het KNGF. Jouw en mijn beroepsvereniging waar het maar om één ding draait: het belang van fysiotherapie en fysiotherapeut. Alle fysiotherapeuten. Daar stimuleren en ondersteunen we wetenschappelijk onderzoek, worden de richtlijnen ontwikkeld, ontwikkelen we voortdurend het kwaliteitssysteem, regelen we de scholing en sturen we mensen naar Den Haag en zorgverzekeraars om onze mening te laten horen. En nog veel meer.

Dat klinkt niet alleen mooi, maar het is ook bittere noodzaak. Regelen we dat soort zaken als beroepsgroep niet, dan raken we onze positie in het zorgstelsel kwijt. Immers, de zorg vraagt om transparantie in kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing van het handelen, regelmatige bijscholing en meer. De belangenbehartiging van het KNGF is daarbij nodig om de knelpunten in de fysiotherapie op de politieke en beleidsagenda te krijgen en te houden.

We hebben als beroepsgroep alleen invloed wanneer wij als eenheid optreden. En ja, dat is een eenheid in verscheidenheid. Die verscheidenheid is onze kracht want daardoor hebben we als beroepsgroep inhoudelijk enorm veel te bieden. Binnen die verscheidenheid is er ook een groot belang dat ons bindt, onze positionering in het zorgveld om onze bijdrage aan de kwaliteit van de zorg voor de patiënt en de beheersing van de zorgkosten zo goed mogelijk te kunnen leveren. Daarvoor is bijvoorbeeld een betere positionering in het stelsel nodig. Een positionering die leidt tot een veel uitgebreidere opname en vergoeding van fysiotherapie in de basisverzekering. Dat is essentieel om onze waardevolle bijdrage aan de Juiste Zorg Op de Juiste Plek ( JZOJP) te kunnen leveren.

Dat belang kunnen we alleen als eenheid krachtig behartigen. Daarom heb je als fysiotherapeut een beroepsvereniging als het KNGF nodig.

Van je beroepsvereniging ben je lid, omdat je wilt bijdragen en daarom meebetalen aan het algemeen belang van de fysiotherapeut.

Van een kwaliteitsregister of een netwerk ben je geen lid. Je kunt daar prima bij aangesloten zijn, maar het staat naast die ene beroepsvereniging die essentieel is voor de positionering  van ons mooie en waardevolle vak. Het KNGF. Het collectief is de eenheid die voor jou opkomt en je beschermt.

Of je je registreert in KRF NL, of SKF, je aansluit bij een netwerk of een samenwerkingsverband maakt daarbij niet uit. Wat mij betreft is het lidmaatschap van het KNGF dus onmisbaar. En omdat ik dit stukje schrijf, heb ik het ook even voor het zeggen…….blijf of word lid van je beroepsvereniging!

Henk Jansen