henk-torso---verkl.jpg
11 september 2021

Investeer in fysiotherapie!

Elk jaar is het spannend als de tarieven van de verzekeraars bekend worden. Vooral de afgelopen jaren, nadat we in 2019 op bestuurlijk niveau afspraken met elkaar maakten over het kostenonderzoek en er constructieve intenties werden uitgesproken: verzekeraars zouden de uitkomsten van het kostenonderzoek “ter harte nemen”. Tegelijkertijd maakten we samen een werkagenda waarin we aan doelmatigheid werken.

Eind augustus dit jaar was het zover: de eerste tarieven kwamen naar buiten. Die van VGZ. Persoonlijk vond en vind ik dat moment een nieuw dieptepunt. Het aanbod van VGZ staat niet in verhouding tot alle inspanningen die wij hebben geleverd. De tarieven zijn niet in lijn met de uitkomsten van het kostenonderzoek en de gevoerde gesprekken. Het basistarief wordt niet hoger, maar gaat juist de verkeerde kant op. Wat is dan de waarde van bestuurlijke afspraken, vraag ik me af?

Met deze tariefstelling kan een flink deel van onze beroepsgroep nauwelijks nog basiskwaliteit leveren. Laat staan werken aan verdere kwaliteitsontwikkeling en transparantie van kwaliteit. Salarissen komen verder onder druk te staan en een betaalbare cao in de eerste lijn is verder weg dan ooit. De vroegtijdige uitstroom uit de sector is fors en wordt hierdoor gestimuleerd. Niemand is gebaat bij dit alles. De patiënt niet, de fysiotherapeut niet, de zorg als geheel en ook de zorgverzekeraars niet. Zorgverzekeraars willen ook kwaliteit van zorg en dat komt met deze tarieven onder druk te staan.

Heel begrijpelijk laten fysiotherapeuten dan ook van zich horen op social media en lees ik hun boosheid en roep om actie. Als praktijkhouder begrijp ik het heel goed. Als bestuurder van het KNGF ben ik gebonden aan de regels van de ACM, die mij geen ruimte geven om fysiotherapeuten hierover te adviseren. Wel liet ik direct een duidelijke reactie op deze tariefstelling plaatsen. Binnenkort kom ik met informatie over de keuzemogelijkheden die fysiotherapeuten hebben.

Kwaliteit is de verantwoordelijkheid van de beroepsgroep. Die kwaliteit willen we samen stimuleren én borgen. Dat vergt tijd én een goed basistarief. Daar is één sterke beroepsgroep voor nodig, die zich niet tegen elkaar laat uitspelen. VGZ wil innovatie stimuleren door het toepassen van een sterfhuisconstructie. Ik zeg: we moeten juist investeren in fysiotherapie! Uit onderzoek blijkt meer en meer dat fysiotherapie bij bepaalde aandoeningen effectiever is en kosten ergens anders in de zorg of in de maatschappij bespaart. Iets wat verzekeraars ook willen. Fysiotherapie draagt aantoonbaar bij aan de juiste zorg op de juiste plek.