guido-kop.jpg
09 oktober 2019

Applaus graag!

Het kostprijsonderzoek voor de paramedische sector is door vasthoudend onderhandelen in de Bestuurlijke Akkoorden opgenomen.

Daar ben ik blij mee, want we hebben de uitkomsten echt nodig om de tariefdiscussie met zorgverzekeraars nu eindelijk écht en op basis van onafhankelijk vastgestelde feiten te kunnen voeren. Immers, ook zij hebben officieel ingestemd met dit onderzoek.

Dit onderzoek moet aan het eind van het jaar klaar zijn. Iedereen die iets met fysiotherapie te maken heeft, kent de inzet van het KNGF daarbij: we willen bereiken dat de vergoeding voor een behandeling op een redelijke 38-39 euro uitkomt. Ik ben er van overtuigd dat dit onderzoek de noodzaak daarvan ook gaat aantonen.

Gisteren meldde het bureau dat dit cruciale onderzoek uitvoert, dat nog te weinig praktijken hun medewerking aan dit onderzoek hebben toegezegd. Te weinig om een representatieve uitslag te krijgen. En dat is wél nodig om onze argumenten en wensen kracht bij te zetten.

Gisteren -8 oktober- liep de reactietermijn af, maar praktijken die zijn uitgenodigd om aan dit onderzoek deel te nemen kunnen zich alsnog melden bij het onderzoeksbureau. Ik zou zeggen: doe dat, want je helpt jezelf en al je collega’s in deze mooie beroepsgroep op weg naar een structurele verbetering van de zo verdiende beloning. We kunnen ieders medewerking goed gebruiken.

Iedereen in deze beroepsgroep heeft lang om betere voorwaarden geroepen. Nu is het moment gekomen om gezamenlijk aan te tonen dat onze roep terecht is.

Ik ken de praktijken die steekproefsgewijs zijn uitgenodigd om aan dit onderzoek deel te nemen natuurlijk niet. Hun namen zijn mij terecht niet bekend gemaakt, zoals ook hun privacy bij dit onderzoek terecht streng wordt bewaakt.

Vandaar dat ik ze met deze blog allemaal bij voorbaat bedank voor hun deelname, namens alle fysiotherapeuten van Nederland. Zij zetten zich immers in voor al hun collega’s. Ze verdienen applaus.