13 januari 2022

Ontwikkeling Richtlijn Kwetsbare ouderen

Op 1 februari 2022 start de richtlijnontwikkeling Kwetsbare Ouderen waarin we de meest prangende knelpunten behandelen die we in het project 'Knelpuntenanalyse Paramedische Zorg bij Kwetsbare Ouderen' hebben bepaald.

KNGF heeft van ZonMw subsidie ontvangen voor de ontwikkeling en implementatie van de evidence-based richtlijn ‘Paramedische Zorg voor Kwetsbare Ouderen’. De subsidie komt voort uit de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg

De multidisciplinaire richtlijn Kwetsbare ouderen wordt opgebouwd uit een generiek deel en zes beroepsspecifieke delen en biedt fysiotherapeuten en andere paramedici handvatten om de juiste zorg voor de juiste patiënt te bieden. Tevens ondersteunt zij de afstemming en interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners, zowel binnen als buiten de paramedische zorg.

KNGF werkt hierin samen met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Ergotherapie Nederland (EN), de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de Vereniging voor Oefentherapeuten Caesar en Mensendieck (VvOCM).

Knelpuntanalyse rondom de zorg van kwetsbare ouderen en paramedische zorg bij dementie
In het eerste deel van de learning community stond het proces van een knelpunteninventarisatie rondom de paramedische zorg van kwetsbare ouderen en paramedische zorg bij mensen met dementie centraal.

Diverse methoden zijn ingezet om deze knelpunten in kaart te brengen;

  • Interviews/gesprekken met inhoudsdeskundigen
  • Oriënterend literatuuronderzoek
  • Invitational conference met stakeholders
  • Focusgroepen en interviews met patiënten en mantelzorgers
  • Focusgroepen met zorgverleners
  • Survey onder KNGF-leden

De knelpunten zijn geïnventariseerd, geanalyseerd en geprioriteerd. De geprioriteerde knelpunten zijn omgezet in concrete uitgangsvragen die in een toekomstige richtlijn kunnen worden beantwoord middels aanbevelingen voor de praktijk.

Met de knelpuntenanalyses, ontwikkeling van de paramedische richtlijn voor kwetsbare ouderen en het opzetten van de learning community hopen we de richtlijnontwikkeling binnen de paramedische zorg te stimuleren. Meer en sterke paramedische richtlijnen kunnen een meerwaarde zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de paramedische zorg, bevorderen de communicatie binnen de paramedie én daarbuiten en geven inzicht in de waarde van paramedische zorg.

Meer informatie: https://publicaties.zonmw.nl/paramedische-zorg/unieke-samenwerking-paramedische-beroepsgroepen-bij-richtlijnontwikkeling/