kngf---selectie---lr--034--mcklin-fotografie.jpg
08 maart 2021

Learning Community: KNGF deelt expertise over richtlijnontwikkeling

Het KNGF is gestart met de Learning community richtlijnontwikkeling paramedie. Binnen deze community stellen we onze kennis en tools beschikbaar aan andere beroepsverenigingen.

Daarmee kunnen zij, net als het KNGF, in de rol van richtlijnadviseur richtlijnprojecten  begeleiden. Het KNGF werkt in dit project samen met de verenigingen voor diëtetiek (NVD), ergotherapie (EN), huidtherapie (NVH), logopedie (NVLF) en oefentherapie (VvOCM). Het project wordt gefinancierd door ZonMw vanuit de gelden die beschikbaar zijn gesteld in de Bestuurlijk Afspraken Paramedische Zorg.

Centraal in het eerste deel van de learning community staan het inrichten van het proces van een knelpuntinventarisatie, de analyse van knelpunten en de vertaling naar concept-uitgangsvragen voor de ontwikkeling van een richtlijn. De activiteiten zijn gerelateerd aan twee parallel lopende projecten; Knelpuntenanalyse Paramedische Zorg voor Kwetsbare Ouderen en Knelpuntenanalyse Paramedische Zorg voor mensen met Dementie. 

Met het opzetten van de learning community en het delen van onze expertise willen we de ontwikkeling van richtlijnen binnen de paramedische zorg stimuleren. Meer en sterke paramedische richtlijnen verbeteren de kwaliteit van de paramedische zorg, bevorderen zij de communicatie binnen de paramedie én daarbuiten en geven inzicht in de waarde van paramedische zorg.


 

 Hilde Vreeken, richtlijnadviseur KNGF en projectleider:

"Richtlijnen vormen een belangrijke basis voor een goede kwaliteit van zorg. Dit project is een heel mooie kans om verder te reiken buiten de fysiotherapie en samen met andere paramedische beroepsgroepen een boost te geven aan de ontwikkeling van dit krachtig instrument en de kwaliteit van (paramedische) zorg.

Richtlijnadviseur is een prachtig vak waarin ik werkgroepen van ervaren en betrokken professionals begeleid bij de ontwikkeling van een richtlijn. Het is heel mooi om deze kennis en expertise uit te wisselen en samen te werken aan richtlijnontwikkeling binnen de paramedische zorg.”

Knelpuntanalyse rondom de zorg van kwetsbare ouderen en paramedische zorg bij dementie

In het eerste deel van de learning community staat het proces van een knelpunteninventarisatie rondom de paramedische zorg van kwetsbare ouderen en paramedische zorg bij mensen met dementie centraal.

Komende tijd worden diverse methoden ingezet om deze knelpunten in kaart te brengen;

  • Interviews/gesprekken met inhoudsdeskundigen
  • Oriënterend literatuuronderzoek
  • Invitational conference met stakeholders
  • Focusgroepen en interviews met patiënten en mantelzorgers
  • Focusgroepen met zorgverleners
  • Survey onder KNGF-leden

De knelpunten worden geïnventariseerd, geanalyseerd en geprioriteerd. Vervolgens worden de geprioriteerde knelpunten omgezet in concrete uitgangsvragen die in een toekomstige richtlijn kunnen worden beantwoord middels aanbevelingen voor de praktijk.

Met de knelpuntenanalyses, ontwikkeling van de paramedische richtlijn voor kwetsbare ouderen en het opzetten van de learning community hopen we de richtlijnontwikkeling binnen de paramedische zorg te stimuleren. Meer en sterke paramedische richtlijnen kunnen een meerwaarde zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de paramedische zorg, bevorderen de communicatie binnen de paramedie én daarbuiten en geven inzicht in de waarde van paramedische zorg.

Meer informatie: https://publicaties.zonmw.nl/paramedische-zorg/unieke-samenwerking-paramedische-beroepsgroepen-bij-richtlijnontwikkeling/